1 384 lägenheter kan ombildas i Skärholmen

Det grönblå styret vill göra hyresrätter till bostadsrätter. Här hittar du den exakta siffran över aktuella lägenheter i Skärholmen och Sätra.

Mitt i har tagit fram siffror på exakt antal bostäder som berörs i respektive ort och det visar sig vara hela det allmännyttiga beståndet på orterna som kommer få erbjudandet. Det innebär att vissa kan få nej, då 60 procent av bostadsbeståndet fortsatt ska utgöras av hyresrätter efter ombildningarna. Av de 60 procenten ska majoriteten vara allmännytta. Ansökningarna kommer behandlas i tur och ordning, vilket innebär att det är först till kvar som gäller.

I dagsläget har Stockholms tre kommunala bostadsbolag, Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska bostäder, ungefär 72 000 hyresrätter. Det är totalt 22 657 av dessa som kommer få erbjudandet under våren.

Så många kan få erbjudande

Sätra och Skärholmen är två av sju områden i Söderort där hyresgästerna hos de kommunala bostadsbolagen kan få möjligheten att köpa sin lägenhet. I Sätra och Skärholmen är drygt två av tre lägenheter hyresrätter. I Sätra ägs en något mindre andel av hyresrätterna av bostadsbolagen. I Skärholmen är nästan två av fem av dem ägda av bostadsbolaget. Totalt handlar det om 1 003 bostäder som kan få erbjudandet om ombildning i Sätra och 1 384 i Skärholmen.

– Jag är stolt över att fler boende i Sätra och Skärholmen nu får möjligheten att äga sitt boende. Varje hyresgäst tar själv beslutet om man vill ombilda sin hyresrätt till bostadsrätt. Ombildningar blir enbart möjligt i de ytterstadsområden där allmännyttan är särskilt dominerande. Genom ett blandat boendebestånd lägger vi en grund för att bryta segregationen, öka integrationen och skapa mer trivsamma boendemiljöer, säger bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M).

Rättelse: I en tidigare version av denna artikel förekom felaktiga uppgifter.

Fakta

Direktiven från Stockholms stad

 • Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer att delta vid samtliga köpestämmor.
 • Kravet på andelen boende som tecknar intresse för att bostadsbolaget ska genomföra en värdering och lämna ett erbjudande är 50 procent.
 • Köpevillkor införs om att minst 50 procent av de boende också måste förbinda sig att förvärva sin lägenhet.
 • Stadshus AB har ett övergripande ansvar för att säkerställa att all kommunikation rörande ombildning sker objektivt, sakligt och enhetligt.
Källa: Stockholms stad
Fakta

Här är ombildningarna som kan ombildas i Söderort

 • Hökarängen
 • Rågsved
 • Skärholmen
 • Bagarmossen
 • Västertorp
 • Sätra
 • Fagersjö
Källa: Stockholm stad