200 nya lägenheter planeras längs med E18 vid Mörby centrum

Danderyd, nya lägenheter, gamla landsvägen
Så här föreslås området bakom huset som står vid E18 att se ut.
Nedanför Mörby centrum planeras 200 lägenheter att byggas . Ett av husen planeras att bli mellan sex till åtta våningar högt.

Vid Gamla Landsvägen, längs med E18 planeras cirka 200 nya bostäder, varav ett 100-tal studentbostäder och runt 100 bostadsrätter för seniorer.

Planen för detta projekt har pågått sedan i januari 2016 då byggnadsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid den så kallade gropen.

Då ett av husen i projektet planeras att bli mellan sex till åtta våningar högt kommer det även att skärma av mot motorvägen från oljud.

– Projektet har funnits ett tag med tankar både fram och tillbaka. Med en sådan här lösning blir det även som ett bullerskydd för villaområdet innanför, säger David Grind som är plan och exploateringschef i Danderyd.

Landsvägen blir rak

I samband med bygget av de nya lägenheterna kommer även Gamla Landsvägen att dras om och då gå parallellt med E18. På så sätt frigörs marken för byggandet av husen.

Det är JM som har vunnit tävlingen och kommunen tar nu tar fram ett planförslag som Danderyds invånare får tycka till om.

Kommunen bjuder in till ett öppet hus vid två tillfällen, den 19 juni och den 3 september klockan 17-19 i Mörby centrum.