Nära 900 nya lägenheter planeras i Järvastaden

Nya bostäder Järvastaden
Även en ny förskola i två plan och en ny park finns inritade i det nya kvarteret.
Mellan 800 till 900 nya lägenheter, verksamheter, förskola och en ny park, planeras i Järvastaden.
Förslaget ska nu ut på granskning innan detaljplanen beslutas.

Fem nya kvarter med mellan 800 till 900 lägenheter, en stor förskola i två våningar samt en ny park i anslutning till förskolan, det är tanken att  nya kvarteret Linnean i Järvastaden ska innehålla.

Efter samråd tidigare i år har antalet bostäder ökat med ytterligare hundra lägenheter.

Kvarteret gränsar till korsningen Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Illustration: White arkitekter

Förslaget ska nu ut på granskning, vilket är sista stadiet innan detaljplanen står klar.

Kvarteret Linnean gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster om de nya kvarteren ligger kvarteret Grankällan, där 150 nya bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas. När alla planer för området är genomförda kommer Järvastaden att vara hem åt cirka tolvtusen personer.

Nya bostäder Järvastaden

När alla planer för Järvastaden är genomförda kommer stadsdelen vara hem åt cirka tolvtusen personer. Illustration: White arkitekter