Lägenheter säljs ut trots polisanmälan

Förra veckan klubbades den kontroversiella försäljningen av 1 382 allmännyttiga lägenheter igenom i kommunfullmäktige. Fastigheterna finns i Blackeberg, Hässelby, Bromsten och Ulvsunda.

Efter en polisanmälan från Vänsterpartiet inleddes en förundersökning om brott mot aktiebolagslagen i samband med affären. Vänsterpartiet är kritiskt till att kommunfullmäktige tagit ett beslut innan den är färdig.

– När det pågår en rättslig process bör man invänta den. Det är respektlöst både mot det juridiska systemet och mot de tusentals hyresgäster som drabbas av beslutet, säger oppositionsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (V), som överklagat försäljningen till länsrätten.

Även efter den så kallades minoritetsåterremissen håller stadsledningskontoret dock fast vid att försäljningen är nödvändig för staden. Borgar­rådet Joakim Larsson (M) är övertygad om att allt sköttes enligt lagen.

– Om man är missnöjd med beslutet kan man begära en bordläggning eller återremiss. I det här fallet använder Vänsterpartiet en polisutredning för att driva en politisk kampanj. Det är ett märkligt sätt att sätta den demokratiska processen ur spel, säger han.

Oppositionen köper fortfarande inte argumenten för försäljningen och hävdar att det inte är visat att den kommer att leda till fler nybyggen.

– I nuläget finns alltför få markanvisningar och projekt inom Familjebostäder för att motivera detta. Försäljningen skulle dessutom minska antalet lägenheter som förmedlas via bostadsförmedlingen när endast 50 procent ställs som krav, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

När det pågår en rättslig process bör man invänta den.ann-margarethe liv (V)