ANNONS

38 lägenheter står tomma i Huddinge

Huddinge kommun har låtit 38 lägenheter stå tomma efter beslut om att avveckla servicehus.
Huddinge kommun har låtit 38 lägenheter stå tomma efter beslut om att avveckla servicehus.
Love Bergström, (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge.
Love Bergström, (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden i Huddinge.
Mitt under skriande bostadsbrist, med hundratals bostadslösa i Huddinge låter kommunen lägenheter stå tomma. Tomma lägenheter innebär dessutom att kommunen varje månad går miste om hyresintäkter.
ANNONS

Att det råder bostadsbrist i länet kan knappast ha undgått någon. Så sent som för ett par veckor sedan publicerade Socialstyrelsen en rapport som visade att den akuta hemlösheten har ökat, med 260 hemlösa i Huddinge.

Politikerna i Huddinge framhåller gärna hur mycket som byggs i kommunen för att stävja bostadsbristen. Samtidigt kan Mitt i avslöja att 38 lägenheter just nu står tomma i kommunen.

Bakgrunden är ett beslut att avveckla alla servicehus, en boendeform där äldre bor i egen lägenhet men har tillgång till olika former av stöd. Sedan i juni tas därför inga nya hyresgäster in på de tre boendena som ägs av kommunala Huge.

Efter att Mitt i varit i kontakt med social- och äldreomsorgsförvaltningen om lägenheterna hör äldreomsorgsnämndens ordförande Love Bergström, (M) av sig. Han berättar att lägenheterna nu ska hyras ut som personalbostäder till anställda inom äldreomsorgen, fram till att en ny boendeform för de äldre står klar.

Finns det inte andra som har bättre behov av bostäder?

ANNONS

– Anledningen till att det blir just personalbostäder är att många av de äldre som bor där ofta har omfattande omsorgsbehov och då är det väldigt bra om de som bor där besitter en viss kunskap och kompetens. Framförallt för dem som lider av demens vore det väldigt påfrestande om det kommer in olika personer som inte känner till deras behov, säger Love Bergström, (M), ordförande i äldreomsorgsnämnden.

Skattebetalarna får stå för notan

Hur länge lägenheterna kommer att fortsätta stå tomma är fortfarande oklart. Personalen kan flytta in redan nu, men behovet av personalbostäder ser, enligt nämndordföranden, ut att vara lägre än väntat. Att lägenheterna står tomma innebär också att kommunen varje månad går miste om pengar i form av hyresintäkter.

– Ja tyvärr så blir ju det en effekt, men vi jobbar för att den här omställningsperioden ska bli så kort som möjligt. Sedan är det alltid beklagligt när skattebetalarna får stå för notan, men man måste tänka på att även om det kostar några kronor extra är det våra äldre som måste gå i första hand och vi måste se till att det är människor som kan och klarar av att bo på en sådan här plats som gör det, säger Love Bergström, (M).

Beslutet att hyra ut lägenheterna till personal fattades enligt nämndens ordförande först i september – två månader efter att inflyttningen till boendena stoppats.

Hur kommer det sig att ni inte i förväg hade någon plan för lägenheterna under omställningen?

– Anledningen till att beslutet om personalbostäderna kom först i september var att förvaltningen bland annat behövde undersöka det formella kring det hela – och att Huge Bostäder sanktionerade att vi kunde göra så, säger Love Bergström, (M).

ANNONS