70 lägenheter på tomten där Matmissionen låg

Butiken brann ner i mars 2016.
Butiken brann ner i mars 2016.
Ikano bostad föreslås få markanvisning för att bygga 70 lägenheter längs Bjursätragatan, på tomten där Matmissionen tidigare låg.
Totalt ska 1 000 bostäder byggas längs Bjursätragatan.

Som Mitt i tidigare berättat ska 3 000 nya bostäder byggas i Hagsätra och Rågsved uppdelade på fem olika fokusområden. Nu får Ikano bostad markanvisning för att bygga 70 lägenheter längs Bjursätragatan. Ikano föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt.

Fastigheten, som ligger vid parkstråket Rågdalen, är upplåten med tomträtt till Ikano bostad. Enligt detaljplanen är den avsedd för kommersiellt ändamål och tidigare låg butiken Matmissionen, som brann ner i mars 2016, här.

Tusen nya bostäder längs Bjursätragatan

Men både Ikano och Stockholms stad anser att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse. Ett av de föreslagna fokusområdena sträcker sig nämligen längs Bjursätragatan. Staden bedömer att omkring 1 000 bostäder kan byggas inom området. Ansökningar om markanvisning inom fokusområdet har kommit in från totalt 16 byggaktörer.

Fokusområdet utgör preliminärt etapp 4 av 5 inom projektet Fokus Hagsätra Rågsved. Ambitionen är att det ska finnas ett start-pm för detaljplan våren 2021.

Anledningen till att den här markanvisningen föregår de andra i fokusområdet är att ett tydligt besked från staden medför att Ikano kan låta bli att utnyttja sin försäkring och bygga upp den tidigare butiken igen.

Exploateringskontoret föreslår nu att Ikano bostad får markanvisning för 70 lägenheter på tomten. Beslut fattas i nämnden den 9 november.