Lägenhetsinbrotten ökade markant

Antalet lägenhetsinbrott ökade under förra året med 160 procent.
Antalet lägenhetsinbrott ökade under förra året med 160 procent.

Lidingö Förra året blev ett svart år i brottsstatistiken. Antalet lägenhetsinbrott ökade med 160 procent jämfört med året innan. Det visar preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet.

Samtidigt minskade antalet inbrott i villor med 20 procent. Det finns en rad teorier om utvecklingen. En förklaring kan vara att villaägarna har blivit bättre på det förebyggande arbetet.

Torsvik och Larsberg var bland de mest inbrottsdrabbade områdena.

Förra året anmäldes sammanlagt 149 inbrott och inbrottsförsök, varav 89 villa- och 60 lägenhetsinbrott. Det är en ökning med tolv procent jämfört med året innan.