Lager uttalade sig privat om graffiti

förtydligande Göran Lager vill förtydliga att han i en artikel om graffiti i Mitt i Sollentuna vecka 17 gjorde uttalanden som privatperson och inte som ordförande i Sollentuna hembygdsförening.

Föreningen har inte tagit ställning i frågan.