Lagercrantz fick hederspris

STOCKSUND Den årliga utdelningen av stipendier ur föreningen Cedergrenska tornets vänners fond ägde rum i söndags.

2012 års hedersstipendium gick till journalisten Arvid Lagercrantz, Stockholm, men under decennier bosatt i Stocksund, för stora insatser i samband med tillkomsten av Nya Stocksundsboken där han även medverkat som skribent.

2012 års tornstipendier gick till redaktören Jan Falk, Stocksund, och fotografen Mikael Röhr, Stocksund, för fortsatt stort och ideellt arbete med att på skilda sätt dokumentera Stocksunds utveckling, bland annat som ledamöter och bidragsgivare i ­redaktionskommittén för Nya Stocksundsboken.