ANNONS

Lägerledaren döms till böter

Attunda tingsrätt
Domen meddelades i Attunda tingsrätt under onsdagen.
Lägerledaren klandras av Tingsrätten för händelserna i samband med kanotolyckan i Åre 2015. I dag dömdes han till böter.
ANNONS

Det står nu klart att det blir böter för lägerledaren som stått åtalad för kanotolyckan i Åre 2015. Detta framkommer i domen som meddelades under förmiddagen på onsdagen.

Lägerledaren döms till dagsböter 70 å 180 kronor och ska betala skadestånd med 10.000 kronor till den målsägande som begärt det.

Lägerledaren bestred också att han skulle vara straffrättsligt ansvarig och menade att hans chefer bar ansvaret.

Lägerledaren bestred ansvar för brott under invändning att han inte av oaktsamhet vållat olyckan samt att hans handlande inte kan anses vara så klandervärt att det kan föranleda straffrättsligt ansvar, enligt domen. ”Lägerledaren bestred också att han skulle vara straffrättsligt ansvarig och menade att hans chefer bar ansvaret.”

Risktagandet under utflykten har prövats

Tingsrätten konstaterar bland annat att det är bevisat att konfirmanderna orsakats skador som kan föranleda straffansvar. Man har prövat risktagandet vid utflykten och konstaterar att konfirmanderna hade liten erfarenhet av paddling, turen genomfördes utan föregående säkerhetsgenomgång och att det inte fanns följebåt. Kanotisterna hade inte heller tillgång till våt-eller torrdräkt.

Även om lägerledaren vidtagit vissa säkerhetsåtgärder, anses de av tingsrätten, vara bristfälliga och lägerledaren klandras för detta. Vidare menar man att det är bevisat att konfirmanderna orsakats skadorna till följd av lägerledarens beslut att genomföra kanotaktiviteten.

Ytterst ansvarig

Lägerledaren anses vara ytterst ansvarig trots överordnade som han rapporterade till.
”Den interna ansvarsfördelningen i församlingen har inte varit helt tydlig men ansvaret för genomförande av aktiviteten får anses ligga på lägerledaren”, enligt domen.

Tingsrättens dom kan överklagas till Svea hovrätt. Ett överklagande ska ha kommit in till tingsrätten senast den 11 januari 2017.

LÄS MER: Åtal väckt efter kanotolycka
LÄS MER: ”Det har varit ett fruktansvärt år”
LÄS MER: Lägerledare kan få böta efter kanotolycka
LÄS MER: Lägerledare inför rätta efter kanotolycka

ANNONS