Läget kritiskt för ejdrar i skärgården

Edjrarna har nästan försvunnit från de yttre delarna av skärgården, något som kan få allvarliga konsekvenser för ekosystemet. Men varför fåglarna minskat vet ingen.

– Vi hade ju hoppats att vi skulle kunna säga att vi vet vad det beror på och kunna åtgärda problemet, säger Gunnar Hjertstrand, projektledare för Levande skärgårdsnatur till svt:s abc, som under torsdagsmorgonen berättade om rapporten som visar att skärgårdsfågeln ejdern minskar.

Rapporten kommer ursprungligen från skärgårdsstiftelsen och enligt dem har minskningen av fåglarna gått ofattbart fort.

– Det har varit en drastisk minskning de senaste åtta åren. I de yttre delarna är det så gott som tomt, något bättre i de inre delarna, säger Gunnar Hjertstrand.

Varför fåglarna minskat är oklart, men forskare vet att fåglarna lider av B-vitaminbrist.

Nu behövs en snabb lösning innan det är för sent, för om de hotade fåglarna försvinner kan det få allvarliga konsekvenser för ekosystemet, menar Gunnar Hjerstrand.

– Sannolikt är det bråttom, det finns ingen anledning att spara på krutet när det kommer till att lösa detta, säger han.

Samtidigt som läget är kritiskt för edjern visar skärgårdsstiftelsens rapport att både gråsäl och havsörn, som tidigare varit hotade, nu är på uppgång igen.

– Drömscenariot (med ejdern) hade varit att man hade lyckats identifiera problemet och vända utvecklingen så som man gjort med gråsäl och havsörn, säger Gunnar Hjertstrand.