”Lägg Nobelhuset på Lövholmen”

Skrota placeringen på Blasieholmen och lägg Nobels hus på Lövholmen i stället.

– Platsen har starka kopplingar till Nobel och det behövs kultursatsningar även i söderort, säger Hägerstensbon Erik Lindeberg som ligger bakom förslaget.

Planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen har vållat protester. Bygget upplevs för stort, för kompakt och anses vara ett hot mot Blasieholmens kulturhistoriska miljö.

Hägerstensbon Erik Lindeberg och hans far Sven Lindeberg har också invändningar och lanserar därför följande idé.

I en skrivelse till stadsdelsnämnden föreslår de att Nobels hus i stället läggs på Lövholmen, som har starka kopplingar till Nobel. Bland annat lät Nobel tidigt bygga en fabrik vid Hornstulls strand, mitt emot Lövholmen. Dessutom, påpekar de, ligger Lövholmen nära Vinterviken som helt domineras av Alfred Nobels anläggningar.

Erik Lindeberg framhåller även de goda kommunikationerna och att ett Nobels hus skulle innebära ett kulturellt lyft för söderort.

Men detaljplanearbetet pågår för fullt. Kan de lokala politikerna göra något nu?

– Det är de lokala politikerna som vi måste få med oss, det är en förutsättning för att kunna ta nästa steg. Men visst, det här borde vi ha börjat med för flera år sedan, säger Erik Lindeberg.

Frågan är dock hur de byggbolag som köpt mark på Lövholmen för att bygga hundratals bostäder ställer sig till Nobelidén. Far och son Lindeberg menar dock att det bara skulle påverka exploateringen på marginalen.

Just nu pågår sammanställningen av de synpunkter som kommit in om Nobelbygget på Blasieholmen. Stadsbyggnadskontorets mål är att ett beslut tas under första halvan av 2016 och att ett färdigt center ska slå upp portarna 2019.