ANNONS

M: ”Våga lägg ner skolor som underpresterar”

Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd - Rinkebyskolans resultat är ett underbetyg.
Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd - Rinkebyskolans resultat är ett underbetyg.
Både Moderaterna och Liberalerna till attack mot Socialdemokraterna efter föräldrarnas krav om att stänga Rinkebyskolan, som Mitt i berättade om i onsdags.
– Vi kan inte acceptera att skolor år efter år underpresterar. Vi som ansvarsfulla politiker måste vara beredda att lägga ner sådana skolor, säger Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd.
ANNONS

Mitt i berättade igår att föräldrar i Rinkeby har lämnat ett förslag till politikerna i Stockholms stad om att tillfälligt stänga Rinkebyskolan och låta eleverna gå skolor i innerstan.

Under tiden vill föräldrarna att en haverikommission tillsätts för att ta reda på varför skolan inte kan nå bättre resultat.

Föräldrarna vill att politikern i Stockholm tittar på Örebro kommun som exempel. Förra året tog man där beslutet att lägga ner högstadiet – årskurs 7-9 – på Vivallaskolan, som länge brottats med dåliga resultat, och i stället successivt flytta eleverna till andra skolor.

Förra året saknade varannan elev på Rinkebyskolan behörighet till gymnasiet.

 Vi som ansvarsfulla politiker måste vara beredda att lägga ner sådana skolor

Anna König Jerlmyr (M)

– Vi kan inte acceptera att skolor år efter år underpresterar. Vårt mål måste givetvis vara att alla elever ska klara skolan och bli behöriga till gymnasiet. Att enbart var fjärde elev på Rinkebyskolan klarar kunskapskraven i alla ämnen är givetvis ett underbetyg. Finns det kommunala skolor där en majoritet av eleverna inte klarar skolan måste vi som ansvarsfulla politiker måste vara beredda att lägga ner sådana skolor, säger Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd.

Moderaterna har förslag om att fler förstelärare med högre lön som ska kunna rekryteras till ytterstadsskolorna.

ANNONS

– Vi behöver rekrytera fler meriterade lärare till skolor som underpresterar, lärare har störst betydelse för kunskapsresultaten. Elever och lärare måste få mer lugn och ro i skolan, då behöver vi sätta in fler speciallärare och specialpedagoger som kan ge rätt stöd i rätt tid.

De vill också öka antal undervisningstimmar och utöka stödet både för läxstöd och lovskolor.

Liberalerna tycker att Socialdemokraterna inte satsat tillräckligt på skolan.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd. och gruppledare.

– Olle Burell har låtit hela mandatperioden gå utan att presentera några idéer för hur de skolor som får lägst resultat ska bli bättre. Ändå finns det gott om forskning som visar vad som gör skillnad, nämligen kunskapsfokus och trygghet och studiero som är det som vi liberaler driver. Rinkebys skolor borde ha Stockholms skickligaste lärare och vara de som har bäst förutsättningar att lära ut, eftersom många elever där har tuffare förutsättningar, säger Lotta Edholm (L).

Rinkebys skolor borde ha Stockholms skickligaste lärare

Lotta Edholm (L)

Liberalerna vill bland annat inrätta sociala team som ska hjälpa lärarna att hålla studiero i klassrummen, de vill gå vidare med lärarlönehöjningar och fler förstelärartjänster.

Håller inte med

Skolborgarrådet Olle Burell (S) berättade för Mitt i igår att han tror att en lösning för Rinkebyskolan kan vara att slå ihop skolorna i Rinkeby. Eftersom att väldigt få elever väljer att gå kvar på högstadiet i Rinkebyskolan.

Han håller inte med om att Socialdemokraterna inte satsat på skolan.

– Stockholm har landets högsta lärarlöner. Den politiska majoriteten har under de senaste fyra åren tillfört mer än en miljard kronor per år till skolan, har Olle Burell (S) tidigare sagt till Mitt i.

ANNONS