Lägre taxa om du sorterar

Roger Åström vill att avfallskärlet även i fortsättningen ska stå invid familjens villa – men det kommer att kosta 520 kronor extra om året.
Roger Åström vill att avfallskärlet även i fortsättningen ska stå invid familjens villa – men det kommer att kosta 520 kronor extra om året.
I maj införs en ny avfallstaxa i västra Danderyd och på Tranholmen.

Den nya taxan innebär att hushållen kan sortera ut sitt matavfall – även fallfrukt – som senare blir till biogas i bilar, ­bussar och taxibilar.

Under en försöksperiod har en del Danderydsbor fått pröva att samla in matavfall från sina hushåll. Nu blir försöket permanent.

Jämte möjligheten att sortera ut matavfall, som kan bli till biogas, kommer Danderydsborna bland annat att kunna beställa hämtning av äpplen, som också kan bli biogas.

Man får dock själv samla ihop sin fallfrukt och lägga i papperssäckar inför upphämtningen.

– Hämtning av fallfrukt är en ny tjänst. Det är bättre att äpplena blir till biogas än att de eldas upp, säger Carina Erlandsson (M), som var var ordförande i tekniska nämnden under den tid förslaget arbetades fram.

Slutligt beslut fattades i kommunfullmäktige i höstas.

Nya avfallstaxan är så konstruerad att den ska få Danderydsborna att välja det miljövänligare alternativet.

– Kostnaden är miljöstyrd på så sätt att det är lägre pris på det som är bra för miljön, säger Carina ­Erlandsson.

För att sophämtarna ska få en bra arbetsmiljö och slippa släpa tunga sopkärl lång väg så har gångvägstaxan höjts rejält.

– Vi har sagt att vi ska erbjuda renhållningsarbetarna en god ­arbetsmiljö, säger Carina Erlandsson.

Kommunen ställer även krav på sopbilarnas funktion.

– De får inte vara gamla och de ska ha fack både för matavfall och vanliga sopor så att antalet trafikrörelser hålls nere, säger Carina Erlandsson.

Alla är dock inte helt nöjda med den nya avfallstaxan. Villaägaren Roger Åström i Enebyberg tycker tanken är bra, men är kritisk till att gångvägstillägget höjs rejält. Trots höjda kostnader vill han ha sitt sopkärl kvar vid villans vägg i stället för att flytta det upp till ­vägen då han inte vill ha det ­placerat nära brevlådan.

– Vid vägen kan dessutom någon gå förbi och se att sopkärlet är tömt och förstå att vi är bortresta. Sen är det bekvämt att få sop­kärlet hämtat om vi inte skulle­ vara hemma och har glömt att dra upp det till vägen, säger han.

Enligt de nya reglerna som gäller från den 1 maj får han betala 520 kronor om året i gångvägstillägg för sopkärlet i stället för 135 kronor som han betalat hittills.

Anledningen är att hans sopkärl står längre än tio meter från vägen. Skulle det stå närmare än tio meter blir avgiften noll kronor enligt nya taxan.

– För mig blir det en höjning med 285 procent, konstaterar ­Roger Åström.

För den som har två kärl som står längre bort än tio meter blir avgiften den dubbla, 1 040 kronor.

Den nya avgiften för 2015 skulle egentligen behöva höjas mer enligt kommunen, men ­finansieras med ett överskott. 2016 kan taxan komma att höjas.

Fakta

Nya avfallstaxan införs 1 maj

I villor väster om E18 och på Tranholmen införs den nya taxan den första maj och i villor öster om E18 från den 1 november.

I flerfamiljshus och i verksamheter träder avfallstaxan i kraft 1 november.

Den som väljer att sortera matavfall och/eller ett lägre hämtningsintervall får en lägre avgift.

Nytt för i år är också att det blir dyrare att ha sitt sopkärl längre än tio meter från vägen där sopbilen kör.

Den som anslutit sig till mat-avfallsinsamling men inte lämnat något matavfall på tre månader flyttas till osorterat abonnemang.