Lägret lösning på parkeringskrisen

Handlare i Vaxholm vill bygga ett jättelikt garage med 500 p-platser under parken Lägret. På så vis skulle en del av stadens parkeringsbekymmer lösas.

Kommunen är positiv och vill utreda.

Populära parken Lägret mitt i Vaxholm kan i framtiden bli tak över ett jättelikt parkeringsgarage med plats för 500 bilar. Åtminstone om stadens handlare och småföretagare får som de vill. För några veckor sedan presenterade företagarföreningen Vaxholm turism och näringsutveckling, VT.nu, sitt förslag för kommunen, som är försiktigt positiv.

– Idén som sådan är inte ny, men vad vi har gjort är att sätta den på pränt och konkretisera den, säger Krister Ek, styrelseledamot i VT.nu.

I korthet går idén ut på att gräva upp det gamla exercisfältet och bygga ett parkeringsgarage med infart från Kungsgatan, mellan de nuvarande tennisbanorna och kyrkogården. Entréer för att ta sig till och från garaget till fots tänker sig förslagsställarna i Lägrets norra hörn mot Norrbergsskolan, i söder mot Lägerbacken samt mot Vaxholms biografsalong.

Tanken är också att återställa parken efteråt eller ännu hellre rusta upp den till en riktig stadspark.

– Vi vill ju ha vår stad så trevlig som möjligt. Tanken är inte att vi ska få hit fler turister utan att vi ska öka vårt värdskap och ta bättre hand om dem som kommer. De ska få en positiv känsla när de lämnat staden, inte 700 spänn i parkeringsböter och minnas att det inte fanns några offentliga toaletter, säger Pelle Råsten, ordförande i VT.nu.

Bakgrunden är stadens välkända problem med att ta emot bilburna besökare, främst sommartid. För handlarna är det en viktig fråga eftersom de gärna ser att besökare stannar länge nog för att hinna lätta på plånboken.

– Det är ett väl genomarbetat förslag, men om det är lösningen på Vaxholms parkeringsproblem återstår att se, säger Lars Lindgren (M), tillförordnat kommunalråd.

Förslaget sammanfaller med det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för staden – VAXHOLM 2030. I den ska politikerna försöka enas om hur staden ska utvecklas i framtiden. En av stötestenarna är hur trafik- och parkeringsfrågor ska lösas, inte minst eftersom befolkningen i både kommunen och länet ökar stadigt.

Enligt VT.nu besöks Vaxholm årligen av över 500 000 turister, varav 200 000 kommer i egen bil eller med buss. Dessutom uppskattas kommunens befolkning växa med runt 60 procent de närmaste tjugo åren.

Ett parkeringsgarage under Lägret beräknas kosta 95 miljoner kronor och ta ett och ett halvt år att genomföra. VT.nu har också funderat vad man kan göra med schaktmassorna från bygget. En tanke är att använda dem för att bygga ut gästhamnen, som fick sitt nuvarande utseende 1936.

Som ägare av garaget föreslår VT.nu kommunen, medan driften kan läggas ut på entreprenad. Men det är inte Lars Lindgren pigg på.

– Jag ser inte kommunen som ägare av ett garage. Men vi kan ju medverka i projektet, säger han.

– Vi ska naturligtvis sätta oss ned och titta på det här och se om det är genomförbart och hur det kan finansieras. Jag har ett öppet sinnelag.

Frågan är också vad Vaxholmsborna tycker. Ett och ett halvt år är inte lång tid om man kan få bukt med parkeringsproblemen, men en hel del kommer att beröras av buller och byggtrafik under byggtiden, framför allt under det första halvåret.

– Det tror jag kan vara kontroversiellt. Framför allt allt blir det mycket oljud med sprängning och schaktning, säger Krister Ek.

På uppsidan är å andra sidan att de nya p-platserna kan användas både av boende och besökare och att bilarna göms under jorden – dessutom får staden ett utmärkt tillfälle att passa på att utveckla parken.

Förslaget är att anlägga ett garage med infart från Kungsgatan, mellan tennisbanorna och kyrkogården.

Fakta

Var potatisodling

Lägret var tidigare exercisfält för militären.

Ytan användes för potatisodling under andra världskriget.

I parken finns en lekplats som donerats av hockeylegendaren och Vaxholmsbon Börje Salming.

Lägret används som festplats, bland annat vid midsommarfiranden.

Tennisbanorna tillkom 1936.

Källor: Vaxholms stad, VT.nu