Lågt förtroende för kommuntoppar

TYRESÖ Bara 27 procent av de anställda i Tyresö kommun uppger att de har förtroende för kommundirektören och kommunledningen. Det visar den medarbetarenkät som Tyresö kommun genomför med två-tre års mellanrum. Resultatet är en försämring jämfört med tidigare mätningar.

– Vi tar det här på allvar. Det är vanligt att förtroendet för personer högre upp i ledningen är lågt, men nu ser vi en försämring, säger Bo Renman, kommundirektör.

I stort visar årets medarbetarenkät på en förbättring, där fler är nöjda med sin arbetsplats och sin närmsta chef än tidigare år.