Min lokala hjälte

Läkarbrist hotar vård av barn med cancer

Barncancerläkarna är en åldrande skara. Bristen hotar att bli akut.

Samtidigt behövs nya mediciner och metoder för att fler cancersjuka barn ska överleva.

– Jag vet doktorer som är 69 år och fortfarande arbetar. Brist­situationen kommer att bli värre. Det finns lite mer intresse för att utbilda sig än för ett år sedan, men det är långt kvar, säger Olle Björk, generalsekreterare vid Barncancerfonden och tidigare mångårig chef för barnonkologin på Karolinska sjukhuset.

Utbildningsvägen är lång – runt 17 år. För att locka fler till yrket har fonden bland annat utlyst ett riktat forsknings- anslag och håller kurser för olika yrkesgrupper.

Hur riskerar bristen att påverka vården?

– Hinner man ge rätt medicin i tid? Ja, det klarar man. Men informationen och omhändertagandet drabbas. När ett barn drabbas av en cancersjukdom drabbas hela familjen och ­behöver stöd.

Samtidigt står cancervården inför en annan utmaning. Fler barn med hjärntumörer och sjukdomar som drabbar nervsystemet överlever. Annars har överlevnadskurvorna planat ut.

– Vi har fått kurvan att gå upp mycket, men den sista biten är både dyrare och svårare. Det kommer att behövas nya metoder och en annan typ av mediciner. För det behövs mer pengar till forskning.

Han hade ont mer eller mindre dygnet runt.Helena lövgren, maltes mamma

Fakta

300 barn i Sverige drabbas av cancer varje år

Varje år drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige. I länet drabbades 59 barn mellan 0–14 år 2011.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken hos barn mellan 1 och 14 år.

I dag överlever 80 procent av de som insjuknar. På 70-talet var förhållandena de omvända.

De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer.

Källor: Barncancerfonden,

Cancerfonden, Socialstyrelsen