Läkarbrist i länet – men inte i Nacka

Två av 73 läkartjänster inom landstingsvården i Nacka är vakanta i dag, en "normal" brist, enligt landstinget.
Två av 73 läkartjänster inom landstingsvården i Nacka är vakanta i dag, en "normal" brist, enligt landstinget.
I dag saknas 400 distriktsläkare i länet, enligt Stockholms läkarförening.

Dessutom väntas enligt läkarföreningen halva läkarkåren i länet gå i pension inom tio år.

Men i Nacka råder ingen brist på läkare, åtminstone inte i dagsläget. Två av 73 läkartjänster är i dag vakanta, en "normal" brist, enligt landstinget.

I dag saknas 400 distriktsläkare i länet, enligt Stockholms läkarförening.

Dessutom väntas enligt läkarföreningen halva läkarkåren i länet gå i pension inom tio år.

När Lokaltidningen Mitt i Nacka bad landstinget ta fram siffror över behovet av att rekrytera läkare till vården i Nacka framkom att två av landstingets läkaretjänster inte är tillsatta, en läkartjänst på Fisksätra vårdcentral, och en vakant läkartjänst inom psykiatrin.

Sammanlagt finns 73 läkartjänster inom landstingets primärvård och psykiatri i Nacka.

Enligt Marie Kristensson, kommunikatör vid Stockholms läns sjukvårdsområde, arbetar både Fisksätra vårdcentral och psykiatrin med att rekrytera läkare till de vakanta tjänsterna.

– De här vakanserna måste anses som fullt normala, säger Marie Kristensson.