Läkare flyr från svåra patienter

Vårdcentralens chef Margareta Östman kämpar i motvind med att rekrytera läkare. Krävande patienter anses vara en orsak till att få vill ta jobb i Hallonbergen.
Vårdcentralens chef Margareta Östman kämpar i motvind med att rekrytera läkare. Krävande patienter anses vara en orsak till att få vill ta jobb i Hallonbergen.
Läkarflykt, krisande ekonomi och bottenbetyg från patienterna.

2011 var turbulent på Hallonbergens vårdcentral – som tvingas anlita vikarier och hyrläkare för att klara vården.

Patienterna på Hallonbergens vårdcentral har fått träffa många nya doktorer på sistone. Två av mottagningens tre fasta specialistläkare sa upp sig i fjol. Den tredje är tjänstledig. För att klara situationen har vårdcentralen blivit beroende av hyrläkare och vikarier.

– Det är ett bekymmer. Patienterna tycker det är jättejobbigt att de inte får träffa samma doktor varje gång, säger verksamhetschefen Margareta Östman.

Landstinget kräver att vårdcentraler har specialistläkare i allmänmedicin. Att hyra in dem anses inte vara någon bra lösning.

– Hyrläkare kan inte bygga upp samma relation till patienterna som fast anställda. I längden brukar det påverka vården och patienternas nöjdhet, säger Peter Lundqvist, chef över allmänmedicin på hälso- och sjukvårdens förvaltning.

Ett äldre par fick mycket riktigt nog av de många läkarbytena. I en anmälan till patientnämnden klagar de på bristande kontinuitet och dåligt bemötande från en inhyrd läkare. Flera andra anmälningar tar också upp problem i kontakten med tillfälliga läkare. En manlig patient kände sig kränkt när doktorn anklagade honom för att vara narkoman. En kvinna gjorde en anmälan sedan läkaren ställt ovidkommande frågor om hennes sexliv.

– En av hyrläkarna hade inget optimalt sätt att bemöta patienter. Han fick sluta efter några månader, bekräftar Margareta Östman.

Läkarbristen sätter spår även i vårdcentralens ekonomi. 2011 blev underskottet 1,2 miljoner kronor – mycket på grund av höga kostnader för inhyrd personal.

Från politiskt håll varnas för att situationen kan hota vårdcentralens framtid.

– Hallonbergen finns på observationslistan över vårdcentraler med problem. Att man blir beroende av hyrläkare är en signal att något i grunden inte fungerar bra, säger Mikael Sundesten (S), Sundbybergsbo och ledamot av sjukvårdsstyrelsen i norra Stockholm.

Samtidigt är Hallonbergens situation inte unik.

– Det är lättare att få läkare till vårdcentraler i välbärgade områden än till de socioekonomiskt mer utsatta. De flesta vill hellre jobba i innerstan än i ett område där patienterna talar andra språk och har andra problem, säger han.

Sedan Alliansen införde vårdvalet 2008 får alla vårdcentraler samma ersättning, oberoende av i vilket område de ligger. Men nu gör landstinget en översyn av pengafördelningen. Tanken är att vårdcentraler med högre andel vårdtunga patienter ska få extra ersättning.

– Det skulle ge personalen en rimlig arbetssitiuation och då blir det också mer intressant för dem att jobba kvar, säger Mikael Sundesten som tror att modellen kan gynna Hallonbergen.

Margareta Östman är inne på samma linje.

– Det är tuffare att jobba i Hallonbergen än i många andra områden. En av läkarna som slutade här i fjol kunde vara helt färdig efter tio patienter. Där han jobbar nu klarar han 16 stycken på en dag utan problem, säger hon.

Trots motigheterna har antalet patienter som listat sig på Hallonbergens vårdcentral ökat med över 200 sedan i fjol.

– Det är en bekräftelse på att vi gör ett bra jobb. Patienterna får en god vård – även om de inte alltid får träffa samma doktor, säger Margareta Östman.