Läkare i Vasastan granskas i tre år

Nyheter En läkare vid en klinik i Vasastan måste gå med på att få sin lämplighet som läkare kontrollerad under tre år.

Det har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutat på begäran av Socialstyrelsen. IVO drar även in läkarens rätt att skriva ut narkotiska läkemedel.

Bakgrunden är att läkaren ska ha visat stora brister i sin journalföring samt behandlat kroniska sjukdomar utan nödvändig undersökning och uppföljning.

Läkaren ska även ha skrivit ut narkotiska läkemedel utan den särskilda försiktighet som krävs.

Läkaren anses vara så oskicklig att patientsäker­heten äventyrats.