Läkare kan få tillbaka legitimation

Sollentuna En Sollentunabo som nekades läkarlegitimation av Socialstyrelsen överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten bedömde att Socialstyrelsen behövde göra en omprövning och skickade tillbaka ärendet.

För att få läkarlegitimation krävs det enligt patientsäkerhetslagen att man avlagt läkarexamen och fullgjort praktiskt tjänstgöring eller på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens. Förvaltningsrätten ansåg att socialstyrelsen inte prövat det senare.