Läkare misstänks för narkotikabrott

HANINGE En Haningeläkare granskas av Socialstyrelsen. Orsaken är att Stockholms­polisens så kallade Plattan­grupp kommit med uppgifter om att flera personer med missbruks­problem lämnat uppgifter om att läkaren från Haninge överförskriver narkotikaklassade läkemedel, det vill säga skriver ut ansenligt mycket större mängder recept på narkotika än vad som är brukligt.

Polisens Plattangrupp arbetar till stor del med narkotikaproblematiken runt Sergels torg.