Läkare mister rätt att skriva ut recept

Läkaren skrev ut stora mängder smärtstillande och lugn­ande mediciner till patienter med läke­medelsberoende.

Nu förlorar han rätten att förskriva narkotikaklassade läkemedel.

Det är Hälso- och sjukvårdvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som nyligen beslutat att återkalla läkarens behörighet att förskriva narkotiska läkemedel. Ansvarsnämnden kallar flera av läkarens förskrivningar för ett ”omdömeslöst missbruk av behörigheten”.

Det är Socialstyrelsen som granskat 18 av mannens patientjournaler och funnit avvikelser i åtta fall. Läkaren, som arbetar på en vårdcentral i söderort, började utredas sedan en av hans patienter hade hittats död i sitt hem. Patienten hade ett dokumenterat läkemedelsberoende.

Socialstyrelsen konstaterar att läkaren i en rad fall skrivit ut stora mängder smärtstillande, ångestdämpande och sömngivande medel utan tillräckligt underlag. Någon uppföljning märks inte av i någon av de åtta journalerna, enligt granskningen. Läkaren har enligt myndigheten skrivit ut större mängder medicin på recept än han ordinerat vid läkarbesök.

Socialstyrelsen påpekar att medicinmängderna i flera fall varit orimliga. En av patienterna hade under åtta månader möjlighet att dagligen konsumera 19 tabletter Citodon och 18,5 tabletter Tradolan. En annan patient kunde ta 25 tabletter Tradolan dagligen under åtta månader.

Tradolan är ett morfinliknande smärtstillande läkemedel som bland annat kallas för ”tralala-piller” av ungdomar som jagar ett rus.

Läkaren motsätter sig indragen förskrivningsrätt, men medger att vissa av hans patienter fått ut mer läkemedel än vad som ordinerats. En av orsakerna, uppger han, är att han fått ta ansvar över ett stort antal patienter med komplicerad medicinering. Han har dessutom haft en orimlig arbetsbörda, menar han.

Verksamhetschefen på den aktuella vårdcentralen ger honom sitt stöd och anser att han är en samvetsgrann och professionell läkare.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd riktar allvarlig kritik i fem av de fall som Socialstyrelsen granskat.

Fakta

HSAN – en slags domstol för vården

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig domstolsliknande myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Nämnden kan återkalla legitimation eller annan behörighet att utöva ett yrke inom sjukvården. Den kan även dra in eller begränsa personens förskrivningsrätt.

HSAN:s beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Källa: HSAN