22

grader varmt var vattnet i Kottlasjön i förra veckan. Vid Fågelöudde var vattnet 21 grader, Sticklingebadet hade 20 och Käppalabadet 16. På Breviksbadet var vattnet 27 grader.