Läkare skrev ut för mycket narkotika

Trots en anmärkning för fyra år sedan fortsatte Sollentunaläkaren att skriva ut stora mängder narkotikaklassad medicin.

Nu förlorar läkaren sin rätt att skriva ut läkemedlen.

För fyra år sedan fick läkaren en anmärkning sedan han skrivit ut stora mängder narkotikaklassad medicin till en patient.

Patienten tog en kort tid därefter livet av sig.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) valde att ge läkaren en anmärkning, så kallad erinran, eftersom han skrivit ut för mycket medicin. Däremot kunde HSAN inte slå fast om medicinen var kopplad till patientens död.

Nu fälls Sollentunaläkaren återigen för att ha skrivit ut för mycket starkt beroendeframkallande medicin.

Bland annat skrev han ut opioida läkemedel till en person som missbrukat heroin.

Läkaren har också skrivit ut flera typer av narkotikaklassade mediciner till en patient med dokumenterat tablettmissbruk. Detta trots att personen var under behandling på en beroendeklinik och att läkare där uppmanade läkaren att sluta skriva ut tabletter till patienten.

HSAN kritiserar läkaren på en rad punkter, bland annat för att han skrivit ut narkotiska läkemedel utan att kontrollera om patienten redan får sådan medicin på annat håll eller trots att patienten var missbrukare. Läkaren fråntas därför sin behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel.

Läkaren är verksamen vårdinrättning i Sollentuna. Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med ansvariga för verksamheten på vårdinrättningen.

Verksamhetschefen hade då inte läst HSAN:s beslut och avböjde därför att kommentera.

Fakta

HSAN liknar en domstol

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) är en statlig myndighet som liknar en domstol.

HSAN prövar behörighetsfrågor för hälso- och sjukvårdspersonal.

Nämnden kan återkalla behörighet att utöva ett yrke inom sjukvården. Den kan även dra in eller begränsa personens förskrivningsrätt.

Besluten kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Källa: HSAN