Läkare: Småbarn bör få gratis TBE-vaccinering

Fästingsmitta vinner mark. Smittskyddsläkaren efterlyser allmän vaccinering av små barn
Fästingsmitta vinner mark. Smittskyddsläkaren efterlyser allmän vaccinering av små barn
Vårdpersonal besöker Nacka denna och nästa vecka för att vaccinera intresserad allmänhet mot fästingsmitta.
Många av de som vaccinerar sig är barnfamiljer.
Tillförordnad smittskyddsläkare i Stockholms län tycker att alla småbarn borde erbjudas gratis vaccination mot fästingsjukdomen TBE.

Antalet anmälda fall av fästingsjukdomen TBE i Stockholms län ökade kraftigt under juli månad jämfört med juni månad, 36 respektive sex anmälningar. I fjol var motsvarande antal anmälningar för samma månader 23 respektive 15.

Tillförordnad smittskyddsläkare i Stockholms län, Åke Örtqvist, tonar ned den kraftiga ökningen av anmälningar under juli månad i år. Anmälningarna av TBE-fall brukar variera över tid, vissa år är det flest anmälningar i juni, andra år är ökningen störst i juli.

– Fästingar trivs när det är varmt och fuktigt, säger Åke Örtqvist och tillägger att det även finns några andra faktorer som påverkar när fästingarna är som mest aktiva:

– Över hela året är det ingen större skillnad när det gäller anmälningar.

I fjol handlade det om totalt 89 anmälningar i länet.

Denna och nästa vecka besöker vårdpersonal från ett vårdföretag Orminge i Nacka med en ambulerande buss, dit allmänheten kan komma för att vaccinera sig mot TBE.

Statistik saknas

Ulrika Winterbacke, läkare på företaget Vaccin direkt, säger att det främst är barnfamiljer och äldre som brukar komma för att vaccinera sig.

Hur många som totalt har låtit vaccinera sig mot TBE i Nacka och resten av länet denna sommar är oklart, vare sig landstinget eller privata vårdgivare för statistik.

När det gäller bussen som besöker Orminge, och som även brukar stå uppställd i Värmdö, märker personalen att intresset för vaccinering skiljer sig åt mellan de två kommunerna. I Värmdö, där det finns färre alternativa mottagningar som erbjuder vaccinering, brukar det var köbildning. I Nacka, där allmänheten har fler alternativ, är besökarna färre.

– I Värmdö är det jättemånga som kommer. I Nacka är det lite mindre tryck, säger Ulrika Winterbacke.

”Det bästa vore allmän vaccinering av små barn”

Åke Örtqvist, tillförordnad smittskyddsläkare i Stockholms län, säger att tendensen när det gäller TBE-smitta i länet är att TBE blir vanligare. Främst drabbas de som rör sig i skog och mark.

Hur ser framtiden ut, fortsätter TBE att öka?

– Tendensen är en ökning, TBE blir nog vanligare.  Det bästa vore allmän vaccinering av små barn, säger Åke Örtqvist.

TBE-vaccin ingår inte i det svenska nationella vaccinationsprogrammet. Om samtliga små barn fick vaccineringen skulle det gå att förebygga en ökning av TBE hos kommande generationer, tror Åke Örtqvist. Förslaget om allmän vaccinering av små barn har förts fram till politikerna i olika sammanhang men inte vunnit gehör. En allmän vaccinering kostar ”rätt mycket pengar” och då brukar politikerna dra öronen åt sig, låter Örtqvist förstå.

Fakta

Fästingen finns i nästan hela Svealand

TBE, engelska för tick borne encephalitis, är fästingburen hjärninflammation.

TBE orsakas av ett virus och kan spridas mellan djur och människor.

Smittan överförs till människor huvudsakligen via fästingbett.

Varje år rapporteras 200–300 fall i Sverige. Antalet fall har ökat stadigt de senaste decennierna.

TBE-vaccinering rekommenderas till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk.

Fästingen finns i nästa hela Svealand.

Källa: Folkhälsomyndigheten