Läkemedelsfabriken i Hornsberg fördubblar produktionen

Produktionen vid fabriken i Hornsberg ska fördubblas.
Produktionen vid fabriken i Hornsberg ska fördubblas.
Fler anställda och något fler transporter – men inte högre ljudvolym.

Det lovar läkemedelsföretaget Octapharma som nu ska fördubbla produktionen på sin fabrik i Hornsberg.

Hornsberg har en lång historia av läkemedelsfabriker. Redan på 30-talet producerades läkemedel i området och i många år hade företaget Pharmacia sin produktion på platsen.

I lokalerna på Lars Forssells gata nära Hornsbergs strand finns nu företaget Octapharma som tillverkar proteinläkemedel från blodplasma som fås av blodgivare. Läkemedlen används sedan bland annat för behandling av blödarsjuka.

Nu har företaget fått ett nytt och utökat tillstånd för att producera läkemedel. Enligt det nya tillståndet, som beslutades av länsstyrelsen i mitten av februari, får Octapharma mer än fördubbla produktionen.

Men enligt Per Eriksson som är pressansvarig på företaget kommer skillnaden för de närboende att bli marginell.

– Vi har till exempel samma bullerregler att ta hänsyn till. Vi har också skalfördelar när vi växer. Bara för att vi producerar dubbelt så mycket kommer det inte att bli dubbelt så många transporter, säger han.

I dag är ungefär 700 personer anställda vid fabriken i Hornsberg. När den nya produktionstakten är igång kommer personalstyrkan öka med cirka 120 personer, enligt Per Eriksson.

– Den största betydelsen det här är får är att vi kommer att kunna erbjuda 120 nya arbetstillfällen i Hornsberg, säger han.

Enligt honom kommer produktionsökningen inte att innebära några synliga ombyggnationer på fabriksområdet.

– Men vi har en exploateringsrätt på vår tomt som vi kan komma att utnyttja i framtiden. Just den här ökningen kommer att ske inom befintliga lokaler. Sen kan det hända andra saker i framtiden.