Lämna förslag på vägförbättring

Brunn Nu efterlyses synpunkter på väg 646 i Brunn. Trafikverket och Värmdö kommun studerar möjligheterna till att förbättra vägens trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Allmänheten kan skicka in sina åsikter till Trafikverket till och med den 28 januari.