Lämna grovsoporna vid mobil station

SLUSSEN Lördagen den 3 november kan Södermalmsborna lämna sina grovsopor i en mobil återvinningscentral på Hornsgatan 15.

Sopstationen tar emot metall, brännbart, elektronik, ljuskällor, farligt avfall och trä. Den är öppen klockan 9–16 och ska underlätta för dem som inte har bil.

Den 10 november kommer återvinningscentralen till Vanadisplan och den 17 november till Tekniska högskolan.