Lämna in ditt farliga avfall

Västerort Fram till på fredag gör stadens mobila miljöstation stopp på olika platser i västerort. Här kan du lämna småelektronik och annat farligt avfall.

Miljöstationen kan ta emot saker som max har ungefär en mikrovågsugns storlek. Information om vad som får lämnas och exakta hålltider finns på stadens webbsida.