Lämna synpunkter på Haningeterrassen

HANDEN Fram till den 11 mars kan allmänheten lämna sina synpunkter på förslaget till detaljplanen för Haningeterrassen. Handenterminalen ska omvandlas och ytorna omkring bli till en blandad stadsmiljö. Totalt ska 450 bostäder, 47 000 kvadratmeter lokaler och en ny bussterminal byggas. Förslaget finns tillgängligt på kommunhusets entréplan, på haninge.se och kan beställas på post via telefon 606 83 72.