Fem lärare lämnade skolan på två veckor

Rönninge skola.
Rönninge skola.
Bara i maj har fem lärare sagt upp sig från Rönninge skola. Under hela läsåret har nio lärare slutat.
Maj har blivit läraryrkets silly season.

Just nu sitter rektor Glenn Nilsson och försöker lösa personalsituationen inför hösten.

– Vi har gått ut med annonser. Några har vi löst, men vi behöver få in fler ansökningar. Det är lärarnas marknad just nu, säger han.

Enligt Mikael Alexandersson-From, ordförande Lärarförbundets Salemavdelning, har hela 15 personer sagt upp sig från Rönninge skola under det gångna läsåret. En siffra som han samtidigt inte tror är unik för Salem, inte heller att det är många som väljer att lämna in sin avskedsansökan i maj.

– Vi har ju tre månaders uppsägningstid och det är bara att räkna framåt till skolstart. Men vi ser också en ökning av lärare som slutar mitt i en termin. Det tär både på skolor och på kollegor. Samtidigt kan man inte kontraktsbinda folk i tre år eller sex år. Men något behöver göras.

Precis som i fotboll och hockey finns ett slags silly season för lärare, en period då många väljer att byta anställning. I skolvärlden pågår den ett par veckor in i maj.

Orsakerna till att lärare byter jobb oftare än förr, då det var vanligt att stanna på samma skola under ett helt yrkesliv, är flera. Dels råder brist på lärare, eftersom barnkullarna och lärarnas pensionsavgångar ökar samtidigt. Dels har de statliga satsningarna på förstalärare och de så kallade lärarlönelyften skapat missämja i kollegierummen. Gapet blir stort mellan de som får och de som blir utan.

– Det är klart att det kan bli irritation och att man ser snett på varandra. Om man genom att byta jobb kan få närmare hem och 5000 mer i lön ska man vara stark för att stanna, säger Glenn Nilsson.

När någon slutat för att få högre lön måste rektorn sedan ändå betala mer för att kunna anställa en ny lärare och löneläget glider iväg.

– Och när lönerna går upp som attan blir det till slut att vi får skära i verksamheten.

Det var vad som hände i Salem för något år sedan. Lönerna steg med 4 procent, men budgeten lämnade bara utrymme för 2 procents höjning. De överskjutande procentenheterna fick tas ur verksamheten

I veckan beslutade barn- och ungdomsnämnden att utreda om lärarassistenter och socialpedagoger som avlastar lärarna kan vara ett sätt att få lärarna att stanna. Glenn Nilsson är inte helt övertygad.

– De ska avlasta administration. Men lärarnas administration handlar mycket om bedömningar av elever och det kan ingen annan göra. Man kan prata om rastvärdar, rastvakter och resurser för eleverna. Men de som anställs är ofta personer som precis gått ut gymnasiet. Ska det fungera bra behöver vi trygga och erfarna personer som kan hjälpa lärarna att lösa konflikter.

Förutom de vakanta lärartjänsterna behöver också en fritidspedagog tillsättas. Även den tjänsten har annonserats ut.

– Vi hade drygt ett dussin sökande men ingen var utbildad. Det är jättesvårt, säger Glenn Nilsson.

Fakta

Inte fler som slutar i Salem

För två veckor sedan berättade vi att revisorerna sett att fler lämnar sina jobb i Salem än politikerns mål på 6 procents personalrörlighet. Den senaste siffran för 2015 ligger på 10 procent. Oppositionspolitikern Mats Nittve, MP, riktade därför kritik mot kommunens personalpolitik.

Men det är inte fler som slutar i Salem än i andra kommuner. I Botkyrka steg andelen fastanställda som slutade sina jobb från 10 procent 2014 till 14 procent 2016. I både Huddinge och Södertälje steg den under samma period från 10 till 15 procent.

Rörligheten är dock högre i vissa grupper. Särskilt grundskolelärare, socionomer och anställda på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar sina tjänster ofta. I det sistnämnda fallet har det varit strömhopp från en rad tunga poster: förvaltningschefen, chefen för uteenheten och bygg- och miljöchefen har alla slutat och kommunen har fått ta hjälp av inhyrd personal. Just nu pågår rekrytering till den förvaltningen.

Källa: Marie Elm, vikarierande personalchef i Salem och SKL:s databas Kolada