De lämnar Lidingöpartiet – därför fick de nog

Sten af Klinteberg, Thomas Wingstedt, Cecilia Frosteus, Peo Frosteus och Pia Wieck.
Sten af Klinteberg, Thomas Wingstedt, Cecilia Frosteus, Peo Frosteus och Pia Wieck.
Fem medlemmar i Lidingöpartiet lämnar nu partiet. Droppen var att ledningen struntade i Lidingöbornas kritik av arvodesskandalen.
"Vi lämnar för att vi inte längre kan möta väljare och försvara de värderingar ledande företrädare visat", skriver de fem i ett gemensamt utträdesbrev.

Fem medlemmar i Lidingöpartiet, bland annat en styrelsemedlem, lämnar nu partiet. I ett brev där de gemensamt berättar om sitt beslut skriver de att de är missnöjda med hur paritet utvecklats från ett parti med Lidingös bästa i fokus till ett toppstyrt, icke-transparent parti.

Skulle vara fritt från politiska karriärister

Peo Frosteus var it-ansvarig i partiet och gick med 2017.

– Jag ville ha ett parti med högre moral och fritt från politiska karriärister, säger han.

De fem politikerna berättar nu i stället om toppstyrning, svagt ledarskap, bristande integritet och transparens i Lidingöpartiet.

Till exempel skriver de att ”personers släktskap varit viktigare än kompetens och lämplighet för olika uppdrag”.

Vad var det som var droppen för dig när du valde att lämna partiet?

– Det är svårt att sätta fingret på. Arvodesskandalen har varit en avgörande del, säger Peo Frosteus.

Sköld ska ha jobbat för höjt arvode utan att förankra

Lidingöparitets gruppledare, kommunalrådet Birgitta Sköld, var en av de politiker som skulle få kraftigt höjt arvode när majoriteten föreslog en ny modell för politikerarvoden i slutet av förra året.

Förslaget slog ner som en bomb på Lidingö, blev en riksnyhet och gjorde många Lidingöbor djupt upprörda.

Hoppades att lidingöborna skulle glömma skandalen

Lidingöpartiet lämnade aldrig någon officiell kommentar. Nu påstår de fem i brevet att kommunalrådet Birgitta Sköld inte förankrade kraven på sitt eget arvode med partiet.

När skandalen sedan var ett faktum skriver de fem i brevet att partiet sätt att hantera krisen var att sticka huvudet i sanden ”vi ligger lågt och hoppas att lidingöborna glömmer”, var resonemanget.

Arvodesskandalen har varit en avgörande del

Peo Frosteus

I brevet påstår de fem också att personer i partistyrelsen sagt att partiet inte skulle bry sig om vad Lidingöborna tycker”.

”Det är särdeles anmärkningsvärt när man tänker på att kommunfullmäktigegruppen omfattar individer som är valda av just lidingöbor”.

Revisor och styrelsemedlemmar lämnar

De fem politikerna som begärt utträde ur paritet är: Pia Wieck, ledamot i partistyrelsen och politisk sekreterare , Thomas Wingstedt, ledamot i partistyrelsen, Sten af Klinteberg ordförande i valberedningen för LP och revisor i Lidingöpartiet, Cecilia Frosteus, ersättare i kommunfullmäktige och Peo Frosteus, IT-ansvarig.

Mitt i söker kommunalrådet Birgitta Sköld och föreningsordföranden Lars H. Ericsson.