Lämnar Väsby för att få del av bättre kultur

Föreningen Medskapa Väsby gör tummen ner för kulturhuset i kommunen.

Nu vill föreningen ge Väsbyborna chansen till bättre kultur genom samåkning till aktiviteter utanför kommunen.

Julian Holmlund är en av dem som ligger bakom den ideella föreningen Medskapa Väsby.

Föreningen, som har funnits i ett och ett halvt år, söker nu Väsbybor som vill samåka till olika arrange-mang och tillställningar som föredrag, museer, caféer, teater, konstutställningar och konserter utanför kommunens gränser.

– Folk visar redan intresse och jag tror och hoppas att fler anmäler sig när vårt projekt blir mer allmänt känt. För att anmäla sig går man in på facebook-gruppen Medskapa Väsby eller kontaktar mig, säger Julian Holmlund.

Initiativet till att börja med samåkning bottnar i att Julian Holmlund och övriga i Medskapa Väsby tycker att kommunen satsar väldigt dåligt på den egna kulturen.

– Kulturhuset har degraderats till en ungdomsgård. Visst behövs ungdomsgårdar men nu fungerar kulturhuset som ett slags café för ungdomar och några föreningar huserar där, säger Julian Holmlund.

Han menar att kommunen borde bättre ta tillvara de förmågor och talanger som finns i Upplands Väsby. Att arrangera en festival, talangtävling eller ordnar kurser som gör att både unga och äldre gör något tillsammans, i en genuin kulturmiljö.

– Varför inte låta gymnasieungdomar delta i ett odlingsprogram med kafé som vi i Medskapa Väsby vill börja med. Där kan de få kunskaper om växter och annat att gå vidare med, säger Julian Holmlund.

Han tycker att det är låg nivå på kulturen i Väsby. Den kommer i skuggan av de enorma belopp som satsas på byggnationer och andra projekt och blir mer som kulturjippon. Kulturhuset i Väsby har liksom andra kulturhus i landet inte utvecklats sedan 1980-talet, menar Julian Holmlund.

Det är för att få uppleva bättre kultur som Medskapa Väsby nu hoppas på samåkning.

Julian Holmlund berättar att flera andra städer har börjat med samåkning som blir både billigare och roligare för intresserade.

Kristina Klepmt (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, förstår inte vad Medskapa Väsby menar när de säger att de saknar ett riktigt och folkligt kulturhus.

– Det nuvarande kulturhuset används av många föreningar och ungdomarna i Vega. Det nya kulturhuset är för vår del i Allians för Väsby planerat att invigas till sommaren 2015, säger Kristina Klempt.

Visst behövs ungdomsgårdar men nu fungerar kulturhuset som ett slags café för ungdomar och några föreningar huserar där.Julian Holmlund