Landskapet byggs om för nya parken

Grundarbetet för Hägerneholms­parken i Arninge har påbörjats.
Grundarbetet för Hägerneholms­parken i Arninge har påbörjats.
Anläggandet av nya Hägerneholmsparken kan börja.

Först ska bara landskapet byggas om.

Med grävmaskiner formas nu ödemarken till böljande och kulliga trakter.

I början av sommaren kunde Lokaltidningen Mitt i berätta om Hägerneholms­parken som byggs i Arninge. Planen är att industrier och byggvaruhus ska få sällskap av ett stort grönområde. Nu är projektet igång.

Sedan några veckor puttrar grävmaskiner och dumprar fram över platsen, och det första uppdraget är tydligt. Landskapet ska byggas om.

Från en ganska platt yta grävs nu för dammar, dalar och kullar. Tanken är att anpassa marken efter den nya parken, berättar Johanna Frodestedt som är projektchef på Täby kommun.

– Vi vill ha en levande park och anlägger för det just nu. Målet är att försöka återanvända så mycket det bara går av exempelvis schaktmassor från området, säger Johanna Frodestedt.

Så småningom ska det bland annat finnas utegym, vattenlek och grillplatser här. Även ett torg med utekafé finns med i planerna.

Tillsammans med det intilliggande naturområdet blir det en stadspark på 130 000 kvadratmeter, motsvarande ungefär 18 fotbollsplaner.

Prislappen är på drygt 30 miljoner kronor och nästa år ska parken vara klar.

– Än så länge håller vi både tidsplan och ekonomisk plan, säger Johanna Frodestedt.

Bland grannarna har det funnits kritik mot projektet. Bland annat beklagar några att det gamla stallet intill Hägerneholms gård revs i stället för att få leva vidare och användas till någon verksamhet. Det har också funnits oro för ökad biltrafik i området runt parken.