Landstinget backar Nacka om Bergs oljehamn

Här vill Nacka kommun – och nu även landstinget – bygga bostäder.
Här vill Nacka kommun – och nu även landstinget – bygga bostäder.
Nacka kommun vill bygga bostäder men förlorade i mark- och miljödomstolen mot Cirke K som driver Bergs oljehamn. Nu har landstinget beslutat att ställa sig bakom bostadsplanerna i hamnen.

Stockholms läns landsting beslutade på torsdagen att skicka regionplanen för 2050, kallad ”Rufs”, på samråd.

I ett sent tillägg tar landstinget ställning för bostadsutveckling i Bergs oljehamn i Nacka. En fråga som Nacka kommun och Circle K driver i domstol.

Försvaret och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är två myndigheter som anser att oljehamnen ska vara kvar då den är strategiskt viktig för Stockholms oljeförsörjning.

Tillväxt- och regionplanenämndens ordförande Gustav Hemming (C) framhåller i ett pressmeddelande att det behövs bostäder och tät stadsmiljö i Nacka som är en del av den centrala regionkärnan.

Tillägget i Rufs omfattar även ambitionen att bygga bostäder vid Lodudden i Värtahamnen.

Beslutet var blocköverskridande och togs i politisk enighet.