ANNONS

Nu ska landstinget kartlägga stockholmarna

Anna Starbrink och byggkran
Anna Starbrink (L) vill veta var vården behövs i framtiden.
Stockholms läns landsting vill kartlägga länets befolkning. Anna Starbrink (L) vill bland annat veta hur gamla vi är och vart vi tänker flytta. Detta för att kunna erbjuda så bra vård som möjligt.
ANNONS

Var bor de äldre och var bor barnfamiljerna? Var är det tätbefolkat och var är det glest?

Och vart är alla på väg? Alltså vart planerar de att flytta i framtiden?

Det är några av frågorna som hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) vill ha svar på.

– Vi vill dels få en bild av hur det ser ut med bygget av nya bostäder men också se på var det i dag upplevs som att vården inte är tillgänglig, säger Anna Starbrink (L).

Vi vill dels få en bild av hur det ser ut med bygget av nya bostäder

Därför har hon och de andra i Alliansen gett sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att titta på länets demografi. Förvaltningen ska göra en analys och komma med förslag på hur vårdbehovet ska anpassas efter hur befolkningen är sammansatt.

Detta ska gynna både dem som bor i tätbefolkade storstan och dem på glesbefolkade landsbygden.

– Vi har fått indikationer på att i nordvästra länet, Sigtuna kommun bland annat, så upplever kvinnor att de inte har tillgång till gynekologi. Det är bland annat sådant som vi måste veta mer om, säger Starbrink (L).

Ofta kommer det lösa sig själv i områden där vi har vårdval.

ANNONS

Analysen handlar också om att hänga med i utvecklingen. I områden där invånarantalet växer fort måste även vården hänga med.

Några sådana områden i Stockholm just nu är Norra Djurgårdsstaden och det planerade Årstafältet.

– Ofta kommer det lösa sig själv i områden där vi har vårdval. Vårdgivaren kommer se att här har vi nya patientgrupper. Men det är viktigt att den här helhetsbilden finns, säger Anna Starbrink (L).

Det kan handla om primärvård, gynekologi, psykiatri eller annan specialistvård som behöver komma närmare invånarna.

Om det finns områden där vi behöver sätta in särskilda åtgärder

– Vi har inte begränsat oss till något vårdområde utan det är viktigt att få en bild så att vårdutbudet stämmer med länets behov nu och i framtiden.

Har ni inte haft koll på detta tidigare?

– Jo, det har gjorts analyser förut men det är dags att göra det på nytt. Att säkerställa framåt och identifiera om det finns områden där vi behöver sätta in särskilda åtgärder för att utöka vårdutbudet, säger Anna Starbrink (L).

Framåt sommaren ska förvaltningen lämna över analys och förslag till politikerna.