Privat vårdgivare polisanmäls för fakturafusk

Fakturorna var väl saftiga, vilket fick hälso- och sjukvårdsförvaltningen att fatta misstankar. Nu polisanmäls en verksamhet inom Prima barn- och vuxenpsykiatri.

Landsting misstänker att en verksamhet inom den privat vårdgivaren Prima barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB systematiskt har skickat in felaktiga fakturor till landstinget. En anmälan har skickats till polisen som får utreda om något brott har begåtts.

– Fakturorna avviker kraftigt från de vi får från andra motsvarande verksamheter, säger Anna Ingmanson, avdelningschef för närsjukvård vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vi kommer att kräva tillbaka varenda krona

Anna Ingmanson

Avtal med den aktuella verksamheten har funnits sedan 2010. Hur länge fakturorna avvikit vet man ännu inte.

– Vi har tillsatt en fullständig ekonomisk revision som får visa hur länge det pågått och hur mycket pengar det handlar om. Men vi ser att det skett systematiskt och under lång tid. Vi kommer att kräva tillbaka varenda krona om det visar sig att fakturorna är felaktiga, säger Ingmanson.

Finns över hela länet

Företaget Prima barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB bedriver psykiatrisk vård på uppdrag av bland andra Stockholms läns landsting.

I Stockholm finns mottagningar för barn i Botkyrka, Järva och Handen, för vuxna i Liljeholmen och Jakobsberg samt psykosteam i Kungsängen och Gröndal. Nyligen vann företaget också en upphandling av beroendevård för alkohol- narkotika- och spelmissbrukare.

Landstinget poängterar att de patienter som fått vård hos företaget har fått lika god vård som om de hade gått någon annanstans.

Vården har varit god

Det finns enligt Ingmanson heller  inget som indikerar att några oegentligheter ska ha skett i de övriga verksamheterna. Men landstinget ska ändå gå igenom alla avtal med företaget.

Har ni fortsatt förtroende för vårdgivaren?

– Ja, det inget som tyder på att det varit något fel i vården. Vi har fortsatt förtroende för att de ger en bra vård.

Den aktuella verksamheten bedrivs sedan drygt en månad av en annan vårdgivare än Prima.

Lokaltidningen Mitt i har sökt Mari Björelind, vd för Prima barn- och vuxenpsykiatri Stockholm AB, för en kommentar, men hon har inte gått att nå.