ANNONS

Landstinget positivt till ny motorvägstunnel

Så här kan området runt E18 utvecklas om motorvägen förläggs i tunnel.
Så här kan området runt E18 utvecklas om motorvägen förläggs i tunnel.
Landstinget ger tummen upp för Danderyds planer på att förlägga E18 i tunnel och därigenom skapa upp till 11 000 nya bostäder.
ANNONS

I framtiden väntas tiotusentals fler bilar passera motorvägen genom Danderyd. För att klara detta, och förbättra luften som redan i dag är förorenad, har kommunen tagit fram olika alternativ på nya väglösningar, vilket Mitt i tidigare berättat om.

Kortfattat ser alternativen ut så här:

1) Förlägg hela E18 i tunnel genom kommunen. Detta skulle kunna ge upp till 11 000 nya bostäder, nya torg, parker samt ett nytt resecentrum vid Danderyds sjukhus där Roslagsbanan flyttas närmare tunnelbanan för att delvis förläggas under mark.

2) En kortare tunnel byggs, från Stocksund till strax norr om Danderyds kyrka. Det nya resecentret behålls och upp till 6000 bostäder kan byggas.

3) E18 läggs i tunnel vid Danderyds sjukhus. Detta kan ge 2000 nya bostäder samtidigt som Inverness och Stocksund kopplas ihop.

4) Ingen tunnel. E18 byggs om i mindre projekt och satsningar görs på kollektivtrafiken.

Nu har landstinget tittat närmare på planerna. De ser gärna att Danderyd bidrar till sin del av regionens bostadsbyggande och anser att en lång tunnel, med upp till 11 000 nya bostäder, vore ett bra alternativ.

– Det skulle starkt förändra Mörby centrum och Danderyds sjukhus som stadsmiljö och som kollektivtrafikknutpunkt. Kan man ta bort den fysiska barriär som E18 är så är det ett långsiktigt lyckoprojekt. Det är dock viktigt att Danderyd även fortsätter att utvecklas i andra delar av kommunen, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplaneringslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Hur vill du att ditt Danderyd utvecklas? Kommunen vill gärna ha in synpunkter från invånarna. Skriv också en insändare och skicka in till Mitt i.

ANNONS