ANNONS

Landstinget satsar stort på miljön

ANNONS

LÄNET Programmet ”Miljöutmaning 2016” har beslutats av landstingsfullmäktige och omfattar all landstingsfinansierad verksamhet. Det blir styrande för miljöarbetet fram till år 2016.

Bland annat ska 75 procent av kollektivtrafiken då gå på förnyelsebara bränslen.

Vidare satsas mer för att minska miljöpåverkan från läkemedel.

År 2020 ska också landstingets totala utsläpp av växthusgaser vara minst 75 procent lägre än 1990 års nivå.