Landstinget stoppar inte försäljningen av Saltis vårdcentral

Försäljningen av Saltsjöbadens vårdcentral har överklagats men landstinget har inga planer på att stoppa försäljningen i väntan på förvaltningsrättens dom.
Försäljningen av Saltsjöbadens vårdcentral har överklagats men landstinget har inga planer på att stoppa försäljningen i väntan på förvaltningsrättens dom.
Landstinget stoppar inte försäljningen av Saltsjöbadens vårdcentral enbart av orsaken att försäljningen har överklagats.
Det blir för krångligt, är landstingets förklaring, personal och lokaler är redan uppsagda.
Samtidigt begär landstinget förlängd tid att yttra sig över den överklagan av försäljningen som lämnats in till förvaltningsrätten.

Samma dag som Familjeläkarna AB tar över landstingsägda Saltsjöbadens vårdcentral, tisdag 1 november, går tiden ut att yttra sig över den överklagan av affären som har lämnats till förvaltningsrätten.

Att datumen sammanfaller är dock inget som påverkar landstingets beslut att gå vidare med försäljningen.

Det säger Mikael Lindgren–Ebenholtz, lokal- och upphandlingschef vid landstinget.

– Ännu har inget ändrats i det här ärendet. Många av landstingets beslut överklagas och skulle vi vänta med att genomföra beslut på grund av det skulle landstingets verksamhet stanna av, säger Mikael Lindgren–Ebenholtz.

I det här fallet har landstingets egna jurister gjort bedömningen att inget juridiskt fel har begåtts.

– Våra egna jurister har tittat på om det skett på ett felaktigt sätt och det bedömer vi inte, säger Mikael Lindgren–Ebenholtz.

– Vi har inte fått några direktiv att vi ska vänta med processen. Det skulle bli krångligt då personal och lokal är uppsagda. Vi fortsätter processen med vårdgivaren som ska ta över.

Det var vid landstingsfullmäktige den 1 september som landstingspolitikerna beslutade att sälja Saltsjöbadens vårdcentral till en ny ägare, Familjeläkarna AB.

Orsaken är enligt landstiget ett minskat antal patienter och misslyckade försök att få en ekonomi balans.

Prislappen på vårdcentralen är satt till 1,5 miljoner kronor.

Under dagen i dag, tisdag, kom landstinget in med en begäran att få förlängd tid att yttra sig över överklagan.

Läs mer: Landstinget säljer Saltsjöbadens vårdcentral.

Fakta

3 400 patienter får söka ny vårdgivare

3 400 patienter var listade på Saltsjöbadens vårdcentral innan försäljningen.

Familjeläkarna har enligt egen uppgift 8 600 listade patienter innan övertagandet.