Landstinget tillbakavisar underpris för vårdcentral

Landstinget tillbakavisar att Saltsjöbadens vårdcentral har sålts till underpris. Landstinget anser inte heller att det finns skäl att stoppa försäljningen. Det framgår av ett yttrande till förvaltningsrätten.
Landstinget tillbakavisar att Saltsjöbadens vårdcentral har sålts till underpris. Landstinget anser inte heller att det finns skäl att stoppa försäljningen. Det framgår av ett yttrande till förvaltningsrätten.
Landstinget tillbakavisar att Saltsjöbadens vårdcentral har sålts till underpris. Landstinget anser inte heller att det finns skäl att stoppa försäljningen.
Det framgår av ett yttrande till förvaltningsrätten.

Den 22 september beslutade landstingsstyrelsens ägarutskott att godkänna en försäljning av Saltsjöbadens vårdcentral.

Motivet var att vårdcentralen sedan 2008 hade gått med 13 miljoner kronor i underskott samtidigt som antalet listade patienter stadigt minskat.

 

Fakta

Nio var intresserade av att köpa

Inför försäljningen av Saltsjöbadens vårdcentral genomförde landstinget en försäljningsprocess med auktionsförfarande, genom annonsering i dagspress.

Nio företag anmälde intresse.

Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB bedömdes vara mest lämplig köpare. Deras anbud var 1,5 miljoner kronor inklusive inventarier och lager.

Källa: Landstinget

Försäljningen överklagades.

Anmälarna ansåg att  vårdcentralen inte hade fått en chans att komma till rätta med underskottet och att landstinget hade satt ett för lågt pris på vårdcentralen.

Anmälarna var också oroliga för vad som skulle hända med patienterna.

Landstinget tillbakavisar i ett yttrande till förvaltningsrätten båda påståendena.

Prognosen för vårdcentralens framtida utveckling har enligt landstinget byggt på ”relevanta faktorer”, och 1,5 miljoner kronor i försäljningspris är inte ett underpris, enligt landstinget.

Patienterna har enligt landstinget informerats om övergången, och samtliga personalgrupper har erbjudits att gå över till den nya vårdgivaren

Enligt landstinget har två revisionsföretag värderat vårdcentralen innan försäljningen.

Ena revisionsföretaget, PwC, har angett att vårdcentralen helt saknar ett ekonomiskt värde. Det andra revisionsföretaget, Grant Thornton, har värderat vårdcentralen till en halv miljon kronor, exklusive inventerier.

En externa värdering som landstinget lät göra, har bedömt värdet av inventarierna till en halv miljon kronor. En intern värdering som landstinget gjort har värderat vårdcentralens lager av förbrukningsmaterial till 100 000 kronor.

I försäljningen har även ingått att köpare övertar befintlig personal och har möjlighet att överta lokalen.

Landstinget anser att de omständigheter som anmälarna har angett som grund för att stoppa affären, handlar om lämpligheten av en försäljning, inte dess laglighet vilket är det förvaltningsrätten enligt landstinget ska pröva.

Landstinget yrkar på att förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Förvaltningsrätten meddelar sin dom senare.

 

Läs mer: Här är prislappen på Saltis vårdcentral.

Läs mer: Överklagan stoppar inte försäljningen.

Läs mer om Nacka: Var tredje hemtjänstföretag i Nacka har lagts ned.