Landstinget vill utveckla färdtjänst-app

Alliansen i landstinget vill utveckla en app för dem som reser med färdtjänst.

– Du ska kunna se var din färdtjänsttaxi är i realtid, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

I samband med budgeten föreslås även förändringar i antalet resor. Taket för fritidsresor höjs till 216 per år. För dem med rullstol införs ett tak på 500 fritidsresor per år, där har det tidigare inte funnits någon begränsning.