Min lokala hjälte

Landstinget: ”Vi är väl förberedda”

Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schötts (M) är inte orolig för en vårdkollaps i samband med öppnandet av Nya Karolinska sjukhuset.

– Jag tycker att vi är väl förberedda, säger hon till Mitt i.

En före detta ambulanschef varnar om kaos inom akutsjukvården när Karolinska universitetssjukhusets 55 000 patienter ska flyttas. I en debattartikel i Dagens Medicin förutspår han en ”vårdkollaps” i vinter.

Men sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schötts (M) finns ingen anledning att känna oro.

– Jag tycker att vi är väl förberedda. Hela framtiden för Stockholms sjukvård, där omfördelningen är en del, är något som vi planerat i många år. Nu rustar vi alla akutsjukhus så att de kan ta emot fler patienter och möta de nödvändiga förändringarna, säger hon.

Hon nämner också ambulanslyftet och etableringen av 16 nya ambulanser under förra mandatperioden, en nystartad akutavdelning på S:t Görans sjukhus och framtida renoveringar av Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.

– Dessutom ökar vi antalet geriatrikavdelningar med Kungsholmsgeriatriken som ett exempel. Färre gamla ska behöva passera akutmottagningar och istället få vård direkt i geriatriken.

Ambitionen är också att fler ska få avancerad vård i hemmet.

– Det är ett fantastiskt alternativ för patienter som har svårt att ta sig till vården.

12 nya närakuter ska startas för att klara trycket, varav några stycken blir klara under nästa år.

Räcker det?

– Det är klart att det hade varit enklare om Södersjukhuset var färdigt och om alla närakuter var på plats redan nu men så fungerar det inte. De nya närakuterna ska inte vara husläkarmottagningar, som idag, utan blir renodlade akutmottagningar som tar emot svårare fall. Det är en utveckling som är nödvändig.

Kommer patienterna att ligga kortare tid på sjukhus i framtiden?

– På längre sikt tror jag att det blir så. Behandlingarna på sjukhus blir kortare och avancerad vård i hemmet och fler geriatrikavdelningar kommer att sköta de fall som är mindre akuta. Det här kommer att bli jättebra, man behöver inte vara orolig som befolkning.