Landstinget vill få unga att cykla mer

Unga i Stockholms län måste cykla mer. Nu satsar landstinget på att öka hojintresset i gruppen.
Unga i Stockholms län måste cykla mer. Nu satsar landstinget på att öka hojintresset i gruppen.
Unga måste cykla mer. Det säger landstinget som satsar på att öka hojandet bland barn och ungdomar i länet.

I landstingets nya budget som presenterades på onsdagsmorgonen avslöjades att landstinget ska utreda barns cykling efter att tidigare fokuserat på kollektivtrafikens betydelse för cyklandet och hur dessa två resmedel kan kombineras. Bland annat har man satsat på cykelparkeringar vid stationerna.

Det ”Regionala cykelkansliet” kommer att invigas nästa vecka. Kansliet ska arbeta med att samordna kommunerna arbete med den regionala cykelplanen.

– Så här långt har vi haft mycket fokus på att stödja den positiva utvecklingen inom cykelpendlingen. Men en fråga som allt mer kommer upp samtidigt som cyklandet ökar bland medelåders ökar har cyklandet bland barn och unga halverats. Det blir ett problem för att folk inte vänjs in till att bli cyklister, säger Gustav Hemming C Miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd.

– Vi ger ett uppdrag till Cykelkansliet. Vad kan göras för att stödja barn och ungdomars cyklande, säger han.