Landstinget vill stänga Bråvalla station

Om trafikförvaltningen får sin vilja igenom kommer inga tåg att stanna vid Bråvallavägen station.
Om trafikförvaltningen får sin vilja igenom kommer inga tåg att stanna vid Bråvallavägen station.
Roslagsbanans station vid Bråvallavägen ska läggas ned. Det föreslår landstingets trafikförvaltning.

Få människor använder station vid Bråvallavägen. Därför föreslår att trafikförvaltningen att den ska stängas från och med augusti i år.

En sådan åtgärd skulle enligt förvaltningen ge att antal positiva effekter, huvudsakligen kortare restid och bättre punklighet för linjen.

Förslaget ligger nu ute på remiss. I maj ska Danderyds kommun lämna in sina synpunkter på förslaget. Därefter görs en sammanvägning av alla synpunkter innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Från kommunens håll är man tveksamma inför idén att lägga ned en station.

– Det innebär rimligen en försämring för dem som bor i området, och det känns lite sådär, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg (M).

Han betonar dock att kommunstyrelsen ännu inte hunnit diskutera och ta ställning till förslaget.

– Det har kommit in precis nyligen, nu ligger det på beredning hos våra tjänstemän. Vi ska lämna in svar någon gång i maj så vi har lite tid på oss att sätta oss in i ärendet. Jag antar att vi kommer att få mer information från trafikförvaltningen om varför de vill göra det här, säger Olle Reichenberg.

Enligt Olle Reichenberg är det första gången de hör något om att stationen ska läggas ned, men han säger att han inte är särskilt förvånad.

– Nej, stationen är inte särskilt trafikerad och det beror på ett ganska litet resandeunderlag, så det är ingen överraskning att de kommit fram till det här. Vi ska höra deras argument så får vi se, men generellt är vi negativa till allt som innebär försämringar för Danderydsborna, säger han.