Landstingsråd tror inte på snar ihopkoppling

Efter att besked kom om att Spårväg city skulle byggas mot T-centralen vädrade Lidingöpolitiker morgonluft för ihopkopplingen med Lidingöbanan.

Nu säger trafiklandstingsrådet att de planerna ligger i framtiden.

I överenskommelsen mellan Allianspartierna och Miljöpartiet i landstinget ingick bland annat ett slopat zonsystem och att priset på SL-kortet ska höjas.

Detta skulle ge pengar till bland annat en fortsatt satsning på Spårväg City, med en utbyggnad mot T-centralen. Detta välkomnades av Lidingöpolitiker, bland andra oppositionsråd Amelie Tarschys Ingre (L):

– Det är glädjande att Spårväg City byggs vidare och att man ska utreda markförhållanden, stationslägen och finansiering för en förlängning mot Norra Djurgårdsstaden. Det är en förutsättning för att bygga vidare till Ropsten och sammankoppla den med Lidingöbanan, säger Amelie Tarschys Ingre.

Men Kristoffer Tamson (M), trafiklandstingsråd, tror att sammankopplingen dröjer.

Han menar att det sedan många år tillbaka om finns frågetecken kring när och om Stockholm och Lidingö ska ha en utbyggd spårväg. Det handlar om huruvida det faktiskt finns politiskt stöd i kommunerna och om hur det ska matchas med reseunderlag och bostadsbyggande.

– De frågorna samlade gör att det inte finns några planer eller ambitioner i närtid att bygga ut spårvagnen till Norra Djurgårdsstaden och Lidingö utan det får blir föremål för framtida diskussioner, säger Kristoffer Tamson.