Landstingsrådet: ”Det här kommer i rätt tid”

Båtependel, Gustav Hemming
Gustav Hemming (C) vill nu se över möjligheten att låta båtpendeln gå via Hässelby.
Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C) har reagerat på Hässelbybornas önskemål om en pendelbåtslinje.
– Det är bra att det finns ett engagemang och en brygga som är väl förberedd, säger han.

Tidigare i veckan berättade Lokaltidningen Mitt i Västerort om Hässelbybornas engagemang för att få ett båtpendelstopp vid Berghamns brygga i Hässelby villastad.

I skrivande stund har Facebookgruppen ”Vi som vill ha pendelbåtslinje från Berghamns brygga i Hässelby villastad” över 900 medlemmar. Stefan Nerlich, som startade gruppen för ungefär en vecka sedan, har också startat en namninsamling på webben. Nära 350 personer har skrivit under.

Och Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd (C) i Stockhoms läns landsting, har lyssnat.

– Det här kommer i rätt tid, vi gör just nu en utredning över pendelbåtstrafiken och vad som kan bli nästa steg i den utbyggnaden. Det är bra att det finns ett engagemang och en brygga som är väl förberedd, säger Gustav Hemming.

Hur troligt är det att Berghamns brygga kommer att bli ett av förslagen när utredningen är klar?

– Jag vill inte kommentera det i dagsläget. I ärlighetens namn finns det engagemang även på andra ställen och det finns inte obegränsat med resurser. Men nästa steg är inte heller det sista, pendelbåtsutbyggnaden stannar inte där utan det kommer att finnas chans inte bara nu utan även längre fram. Jag hoppas att engagemanget finns kvar framöver, säger Gustav Hemming.

”Man kan tänka sig förbindelser även från och till Ekerö och Lambarön.”

Han menar att det inte bara är sträckan från Hässelby och in till stan som kan bli aktuell från Berghamns brygga.

– Man kan tänka sig förbindelser även från och till Ekerö och Lambarön till exempel. Det finns en vilja från Ekerö att få en båttrafik i nordlig riktning och då kan Berghamns brygga bli användbar, säger Gustav Hemming.

Utredningen av pendelbåtstrafiken kommer att pågå under 2017.

– Någon gång kring årsskiftet bör vi kunna peka ut vilka linjer som har bäst samhällsnytta i nästa steg, säger Gustav Hemming.