Låneregister på bibliotek granskas

Sickla Datainspektionen har inlett ett tillsynsärende som gäller ett eventuellt låneregister som Dieselverkstaden har. Enligt en anmälan i våras har biblioteket skapat ett register över låntagare och har insyn i vad låntagare lånar på andra kommunala biblioteket.

Datainspektionen vill att kulturnämnden svarar på vilka åtkomstbegränsningar det finns till låntagarregistret och hur många som har tillgång till dessa register.