ANNONS

länets nior har bäst betyg

ANNONS

STOCKHOLM Niondeklassare i länet har bättre betyg och når oftare gymnasiebehörighet än elever i resten av landet. Men fortfarande står drygt var tionde utan gymnasiebehörighet, visar statistik från länsstyrelsen.

– Elever med lågutbildade föräldrar samt elever som flyttat till Sverige efter grundskolestarten har svårast att klara grundskolan, säger Gunhild Graseman, analytiker.

ANNONS